Benny

Benny
Stolik Benny firmy Cattelan Italia

Stolik o wymiarach:

36 x 36 x 33 h

36 x 36 x 43 h

36 x 36 x 53 h

60 x 60 x 28 h

60 x 60 x 38 h

60 x 60 x 48 h

79 x 24 x 17 h

79 x 24 x 38 h

79 x 24 x 48 h

99 x 99 x 28 h

119 x 119 x 28 h

 

SBenny Cattelan Italia projektu Studio Kronos