Macrabe

Macrabe
Lustro Macrabe firmy Tonin Casa

Lustro o wymiarach:

100 x 5 x 100 cm

100 x 5 x 200 cm

 

Macrabe Tonin Casa