Vanity

Vanity
Toaletka Vanity firmy Bontempi Casa

Toaletka o wymiarach:

125 x 60 x 75/143 h

125 x 60 x 76/143 h

 

Vanity Bontempi Casa