Fun

Fun
Regał model Fun firmy Bonaldo

Dostepne wymiary: 

120 x 28 x 81 h 

120 x 38 x 81 h

120 x 28 x 120 h 

120 x 38 x 120 h 

120 x 28 x 200 h 

120 x 38 x 200 h 

 

Regał Fun Bonaldo projektu Gino Caroll

Fun Bonaldo Gino Caroll 1 Fun Bonaldo Gino Caroll 2 Fun Bonaldo Gino Caroll 3