Vitro

Vitro
Stolik model Vitro firmy Sevensedia

Dostępne wymiary: 

130 x 70,5 x 46 h 

Vitro 1 Vitro 2 Vitro 3 Vitro 4 Vitro 5 Vitro 6 Vitro 7 Vitro 8