Valdo

Valdo
Wieszak model Valdo firmy Cattelan Italia 

Wymiary: 35 x 32 x 174 h 

Valdo Cattelan Italia 1 Valdo Cattelan Italia 2 Valdo Cattelan Italia 3 Valdo Cattelan Italia 4 Valdo Cattelan Italia 5